Thông tin bản phát hành

Phát hành 24 tháng tư 2013 23 tháng tư 2013 25 tháng tám 2011

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Trình diễn 3D
Kiểu Tiếng Nhật
Đăng nhập