Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình10

đã lọc
tất cả

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Cyberpunk
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
VR support Google Daydream
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập