Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Bloober Team
Nhà phát hành Bloober Team
Phát hành 25 tháng sáu 2020 25 tháng sáu 2020 3 tháng mười hai 2019
tất cả phiên bản ▾
3 tháng mười hai 2019 30 tháng tám 2019 30 tháng tám 2019 30 tháng tám 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập