Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Ангелы смерти 2: Секретные операции Второй мировой
Nhà phát triển Ubisoft Bucharest
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment Akella
Bản địa hoá Akella
Phát hành 19 tháng ba 2008 5 tháng mười hai 2007 30 tháng mười một 2007
tất cả phiên bản ▾
6 tháng mười một 2007 28 tháng chín 2007 21 tháng chín 2007 18 tháng chín 2007 7 tháng chín 2007
Bị hủy bỏ
Trang web Chính thức
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Máy bay chiến đấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập