Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
13 người 62% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập