Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lái xe
RPG
RPG hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập