← Điểm trò chơi — Các loại điểm số trung bình

Trung bình cộng72%
Trung bình75%
Chế độ 70%

Biểu đồ phân phối cho 192 điểm

Người dùng đã xếp hạng trò chơi này (192 người)

69% Nikky 21 tháng chín 2019 156 điểm
90% ZKV73 22 tháng tư 2019 101 điểm
85% pixelgoo 21 tháng tư 2019 71 điểm
70% BabaYaga 9 tháng ba 2019 353 điểm
53% MDmitry 30 tháng một 2019 151 điểm
50% Vladimir Vladimirovich 2 tháng mười hai 2018 302 điểm
75% Фокс 27 tháng mười 2018 243 điểm
70% Golden Phoenix 3 tháng mười 2018 308 điểm
30% Fatal1 29 tháng chín 2018 206 điểm
80% Pekalito 12 tháng chín 2018 75 điểm
75% gendalf 7 tháng bảy 2018 217 điểm
94% che.bonsai 23 tháng sáu 2018 89 điểm
87% Woof 8 tháng sáu 2018 343 điểm
45% Руслан Добро 28 tháng hai 2018 82 điểm
70% norztf 5 tháng một 2018 474 điểm
50% 23 tháng mười hai 2017 29 điểm
35% Alex_Kashin 1 tháng mười hai 2017 175 điểm
80% Sgt_Zoom 13 tháng mười một 2017 257 điểm
75% Maxim Max 22 tháng mười 2017 676 điểm
99% Pr1 18 tháng chín 2017 319 điểm
75% iguana1 13 tháng chín 2017 206 điểm
78% czukowski 26 tháng tám 2017 80 điểm
80% DeadMatvey 19 tháng tám 2017 23 điểm
65% Washington Irving 13 tháng tám 2017 25 điểm
80% Artur Rebrov 22 tháng bảy 2017 31 điểm
80% sikhneedle 2 tháng bảy 2017 504 điểm
80% nsn83 3 tháng sáu 2017 188 điểm
79% Jescat Dark 17 tháng năm 2017 175 điểm
70% Nosferatu 30 tháng tư 2017 962 điểm
89% Alexey Skachkov 21 tháng tư 2017 444 điểm
48% ENERGY VISION 10 tháng tư 2017 166 điểm
80% setget 14 tháng hai 2017 86 điểm
80% CheloVechek Ý kiến 17 tháng một 2017 15 điểm
90% 15346 16 tháng mười hai 2016 373 điểm
99% sergeymatrix 23 tháng mười một 2016 229 điểm
75% Fix 11 tháng mười 2016 448 điểm
60% Celador 1 tháng mười 2016 298 điểm
50% NightRocK 15 tháng chín 2016 222 điểm
65% leporel 3 tháng chín 2016 166 điểm
80% AntiCharm 30 tháng sáu 2016 129 điểm
75% genomq 20 tháng sáu 2016 502 điểm
70% Мавпа 22 tháng năm 2016 220 điểm
60% Valeran 8 tháng năm 2016 614 điểm
73% lazyDEZ 30 tháng tư 2016 279 điểm
80% lek.sys 16 tháng ba 2016 50 điểm
72% Albert Bort 12 tháng ba 2016 192 điểm
75% AndreyZ 9 tháng ba 2016 272 điểm
70% Dmitry Okutov 5 tháng ba 2016 281 điểm
85% tro0 24 tháng một 2016 148 điểm
71% Bengan 24 tháng một 2016 475 điểm

Đăng nhập