Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Đăng nhập