Chưa có bìa

Meme & GIF2

Xem thêm


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Chỉ trực tuyến
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Đăng nhập