Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Bridge Constructor Ultimate Edition
Nhà phát triển ClockStone Software
Nhà phát hành Headup Games
Phát hành 31 tháng một 2020 31 tháng một 2020 15 tháng hai 2017
tất cả phiên bản ▾
14 tháng hai 2017 13 tháng mười hai 2016 21 tháng tám 2015 26 tháng hai 2014 17 tháng mười 2013 3 tháng bảy 2012 23 tháng năm 2012 1 tháng mười hai 2011
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam
Trang Facebook chính thức
tất cả trang web (6) ▾

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Câu đố
Các yếu tố chơi trò chơi Dựa trên vật lý
Trình diễn 3D
Đăng nhập