Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Học tập giải trí
Thăm dò
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
VR support HTC Vive
Oculus Rift
Valve Index
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập