Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm カリギュラ Caligula Effect: Overdose, The Caligula Effect: Deluxe Digital Bundle, The
Nhà phát triển Aquria
Nhà phát hành NIS America FuRyu H2 Interactive
với... ▾
Phát triển thêm FuRyu Engine Software
Phát hành 15 tháng ba 2019 14 tháng ba 2019 12 tháng ba 2019
tất cả phiên bản ▾
12 tháng ba 2019 31 tháng mười 2018 17 tháng năm 2018 9 tháng năm 2017 2 tháng năm 2017 23 tháng sáu 2016
Trang web Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm GOG
tất cả trang web (5) ▾

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Thế giới thực
Đăng nhập