Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Chỉ trực tuyến
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Siêu nhiên chiến binh
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập