Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Catherine: Full Body Catherine Classic
Nhà phát triển P Studio Atlus Studio Zero
Nhà phát hành Atlus U.S.A. Atlus Deep Silver
với... ▾
Nhà phân phối SoftClub
Đang phát triển 3 tháng chín 2019 3 tháng chín 2019 3 tháng chín 2019
Phát hành 14 tháng hai 2019 10 tháng một 2019 10 tháng hai 2012
tất cả phiên bản ▾
26 tháng bảy 2011 17 tháng hai 2011
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức
tất cả trang web (5) ▾

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
18 người 78% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Tiểu thuyết tương tác
Tiểu thuyết hình ảnh
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập