Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Nyx Digital
Nhà phát hành Funbox Media
Phát hành 26 tháng mười 2018 26 tháng mười 2018 25 tháng mười 2018
tất cả phiên bản ▾
25 tháng mười 2018
Trang web Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Game bắn súng
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập