Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Child of Light Ultimate Edition
Nhà phát triển Ubisoft Montreal
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment
Nhà phân phối 1C-SoftClub
Phát triển thêm Massive Entertainment Ubisoft Kiev Ubisoft Bucharest
Bản địa hoá Логрус
Phát hành 11 tháng mười 2018 11 tháng mười 2018 2 tháng bảy 2014
tất cả phiên bản ▾
2 tháng bảy 2014 1 tháng bảy 2014 30 tháng tư 2014 30 tháng tư 2014 30 tháng tư 2014 29 tháng tư 2014
Trang web Trang sản phẩm Steam
Nintendo eShop product page
Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
104 người 77% Full list
83% 13

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Cuộc phiêu lưu trên cạn
RPG
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian hoạt động chiến đấu
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập