Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập