Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Cities: Skylines . Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Quản lý
Chiến lược
Tương thích Linux
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Đẳng thước
Trên xuống
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập