Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển EA Los Angeles
Nhà phát hành Electronic Arts
Nhà phân phối SoftClub
Bản địa hoá SoftClub
Cổng TransGaming
Phát hành 28 tháng tám 2007 24 tháng năm 2007 11 tháng năm 2007
tất cả phiên bản ▾
10 tháng năm 2007 5 tháng tư 2007 30 tháng ba 2007 29 tháng ba 2007 28 tháng ba 2007 28 tháng ba 2007
Trang web Chính thức
Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
95 người 78% Full list
78% 10

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
RTS
Lịch sử thời gian Tương lai
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập