Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Tương thích iPadOS
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Tàng hình
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D models on 2D backgrounds
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập