Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Cyberpunk
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập