Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Kiểu Tiếng Nhật
Đăng nhập