Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Vicarious Visions
Nhà phát hành Activision Sony Interactive Entertainment Sega
Nhà phân phối Buka Entertainment SoftClub
Phát triển thêm Toys for Bob
Cổng Iron Galaxy Studios Toys for Bob
Phát hành 18 tháng mười 2018 29 tháng sáu 2018 29 tháng sáu 2018
tất cả phiên bản ▾
29 tháng sáu 2018 29 tháng sáu 2018 29 tháng sáu 2018 3 tháng tám 2017 30 tháng sáu 2017 30 tháng sáu 2017 30 tháng sáu 2017
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Quan điểm Mặt
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập