Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm CRSED: F.O.A.D. [Post-release title]
Nhà phát triển Darkflow Software
Nhà phát hành Gaijin Entertainment
Phát hành 22 tháng mười hai 2020 15 tháng mười hai 2020 18 tháng mười hai 2019
tất cả phiên bản ▾
18 tháng mười hai 2019 12 tháng mười hai 2019 3 tháng mười hai 2019 3 tháng mười hai 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập