Chưa có bìa

Expansions and additional content for the game


Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
85 người 81% Full list
80% 13

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến lược lớn
Lịch sử thời gian Thời Trung cổ
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập