Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Thẻ trò chơi
RPG
Tương thích iPadOS
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Deck-building
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập