Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
34 người 74% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chạy và súng
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập