Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập