Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Darkest Dungeon: Tablet Edition
Nhà phát triển Red Hook Studios
Nhà phát hành Red Hook Studios
Đang phát triển 28 tháng hai 2018
Phát hành 18 tháng một 2018 18 tháng một 2018 24 tháng tám 2017
tất cả phiên bản ▾
27 tháng chín 2016 19 tháng một 2016
Trang web Trang sản phẩm Steam
Nintendo eShop product page
Trang Facebook chính thức
tất cả trang web (6) ▾

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
144 người 72% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Tương thích iPad
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập