Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
159 người 72% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Dungeon crawl
Tương thích iPad
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập