Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Silent Dreams
Nhà phát hành Headup Games
Phát hành 23 tháng mười hai 2019 20 tháng mười hai 2019 7 tháng chín 2018
tất cả phiên bản ▾
7 tháng chín 2018 7 tháng sáu 2017 4 tháng mười một 2016
Trang web Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tương thích iPadOS
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Chết vĩnh viễn
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Siêu nhiên chiến binh
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập