Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
24 người 75% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Tương thích iPad
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Chết vĩnh viễn
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Siêu nhiên viễn tưởng
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập