Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập