Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Phiêu lưu
Lái xe
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe ô tô
Đăng nhập