Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 死印
Nhà phát triển Experience
Nhà phát hành Aksys Games Experience
Phát hành 31 tháng mười 2018 31 tháng mười 2018 25 tháng mười 2018
tất cả phiên bản ▾
28 tháng sáu 2018 18 tháng một 2018 1 tháng sáu 2017
Trang web Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập