Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm デス・ストランディング
Nhà phát triển Kojima Productions
Nhà phát hành Sony Interactive Entertainment 505 Games
Nhà phân phối SoftClub Buka Entertainment
Phát hành 14 tháng bảy 2020 14 tháng bảy 2020 8 tháng mười một 2019
tất cả phiên bản ▾
8 tháng mười một 2019
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Epic Games Store product page
tất cả trang web (5) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Tàng hình
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập