Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình99

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Pandemic Studios
Nhà phát hành THQ Sega THQ Nordic
Phát hành 1 tháng mười một 2016 18 tháng mười 2016 15 tháng chín 2008
tất cả phiên bản ▾
22 tháng hai 2007 24 tháng sáu 2005 21 tháng sáu 2005
Trang web PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập