Ảnh chụp màn hình123

đã lọc
tất cả

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Dino Crisis: Нашествие тварей
Nhà phát triển Capcom
Nhà phát hành Virgin Interactive Entertainment (Europe) Akella Capcom U.S.A.
với... ▾
Bản địa hoá Akella
Phát hành 28 tháng tám 2012 24 tháng mười một 2009 21 tháng mười hai 2006
tất cả phiên bản ▾
1 tháng tám 2005 2000 22 tháng mười hai 2000 4 tháng mười hai 2000 14 tháng mười một 2000 22 tháng chín 2000 15 tháng chín 2000 6 tháng chín 2000 18 tháng tám 2000 Tháng mười 1999 29 tháng mười 1999 1 tháng mười 1999 31 tháng tám 1999 1 tháng bảy 1999
Trang web Trang sản phẩm

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Phiêu lưu
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Fixed camera angles
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập