Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 絶体絶命都市4 Plus -Summer Memories-
Nhà phát triển Granzella
Nhà phát hành Granzella
Đang phát triển 22 tháng mười một 2018
Bị hủy bỏ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập