Ảnh chụp màn hình30

đã lọc
tất cả

Xem thêm


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D models on 2D backgrounds
Thiết lập thể loại Tiểu thuyết trinh thám
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập