Ảnh chụp màn hình268

đã lọc
tất cả

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển id Software
Nhà phát hành GT Interactive Art Data Interactive Activision
với... ▾
Cổng Logicware Infinity Sega of America
với... ▾
Phát hành 16 tháng mười một 2001 26 tháng mười 2001 26 tháng tư 1996
tất cả phiên bản ▾
1 tháng ba 1996 26 tháng mười 1995 1 tháng chín 1995 1994 1994 9 tháng mười hai 1994 3 tháng mười hai 1994 21 tháng mười một 1994 14 tháng mười một 1994 10 tháng mười hai 1993

86% 11

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Khoa học viễn tưởng
Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập