Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhịp điệu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập