Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ
Nhà phát triển Armor Project Bird Studio
Nhà phát hành Square Enix
Nhà phân phối Buka Entertainment
Đang phát triển 1 tháng ba 2018
Phát hành 9 tháng hai 2018 9 tháng hai 2018 14 tháng mười 2016
tất cả phiên bản ▾
14 tháng mười 2016 11 tháng mười 2016 28 tháng một 2016
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Thế giới ảo
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập