Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ドラゴンズクラウン Dragon's Crown Pro
Nhà phát triển Vanillaware
Nhà phát hành Index Digital Media NIS America Atlus
Phát hành 15 tháng năm 2018 8 tháng hai 2018 11 tháng mười 2013
tất cả phiên bản ▾
6 tháng tám 2013 25 tháng bảy 2013
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
10 người 74% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập