Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Atari
Nhà phát hành Atari
Phát hành 1983 Tháng mười hai 1982

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập