Chưa có bìa
Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Euro Truck Simulator 2. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Ảnh chụp màn hình37

đã lọc
all

Thể loại và bộ mô tả

Lái xe
Mô phỏng
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe tải
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập