Chưa có bìa

Hình nền7

See more


Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
100 người 79% Full list
81% 13

Thể loại và bộ mô tả

Lái xe
Mô phỏng
Tương thích Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Xe tải
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập