Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Europa Universalis 4. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến lược lớn
Lịch sử thời gian Thời Trung cổ
Lịch sử hiện đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Dòng thời gian Thời gian thực
Loại sự kiện Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập