Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
45 người 52% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập