Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Lionhead Studios
Nhà phát hành Microsoft Game Studios
Bản địa hoá SoftClub
Phát hành 28 tháng mười 2008 24 tháng mười 2008 23 tháng mười 2008
tất cả phiên bản ▾
21 tháng mười 2008

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
29 người 73% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập