Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy XV: Pocket Edition [Tiêu đề cách điệu] Final Fantasy XV: Pocket Edition HD [Tiêu đề cách điệu] Final Fantasy 15: Pocket Edition HD
Nhà phát triển Square Enix
Nhà phát hành Square Enix
Phát hành 14 tháng chín 2018 14 tháng chín 2018 13 tháng chín 2018
tất cả phiên bản ▾
7 tháng chín 2018 7 tháng chín 2018 6 tháng chín 2018 6 tháng sáu 2018 8 tháng hai 2018
Trang web Nintendo eShop product page
Windows Store product page
Trang sản phẩm
PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập